Strona Główna

Style architektoniczneWspółcześnie można już wyróżnić różnego typu tak zwane style architektoniczne. Przede wszystkim w większości pokrywają się one z epokami architektury, przez co już znając jedno jesteśmy w stanie opisać od razu drugą kategorię. Dlatego też tak istotne jest dzielenie w sztuce, niezależnie czy jest to malarstwo, muzyka czy właśnie architektura, historii/dziejów na poszczególne okresy, aby łatwiej było się połapać. Jednocześnie właśnie takimi etapami zmieniały się style w sztuce w ogóle. Pojawiały się nowe trendy, możliwości techniczne, nowe zapotrzebowania tematyczne, odnowienie ideałów i ideologii innej epoki wcześniejszej, więc wracało się też do utworów i dzieł odwołujących się do tamtej epoki. Należy przyznać, że epoki w sztuce układają się na kształt sinusoidy, a więc co druga epoka nawiązuje do starożytności, a druga połowa (co drugą epokę) do średniowiecza. Dzięki temu zachowana jest harmonia w przyrodzie, również wśród mentalności ludzi na całym świecie, co odbija się właśnie na stylach w architekturze.